Vyhledávání

Kontakty

Úvodní strana / Kontakty

Klára Zikmundová

referentka vnitřních věcí
tel.: 311 548 200
řízené činnosti: informace pro veřejnost
 

Ing. Eva Faltová

ekonom společnosti
tel.: 311 548 209
fax: 311 548 205
email:  eva.faltova@tsberoun.cz
 

Hana Marxová

FAKTURACE – elektronické zasílání dokladů
tel.: 311 548 206
mobil: 737 436 955
email: fakturace@tsberoun.cz
 

Pavel Stuchlík

vedoucí střediska
tel.: 311 548 211
fax: 311 548 205
mobil: 731 411 069
email: pavel.stuchlik@tsberoun.cz
řízené činnosti: Svoz odpadů, organizace a svoz tříděných odpadů, Eko dvůr
email: odpady@tsberoun.cz     mail je určen pro připomínky a požadavky ke svozu odpadů
 

Jiří Drda

vedoucí střediska
tel.: 311 548 216
fax: 311 548 205
mobil: 603 815 113
email: jiri.drda@tsberoun.cz
řízené činnosti: čištění města, zimní údržba, odtahy vozidel, údržba a opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství, správa komunikací
 

Antonín Blümel

vedoucí střediska
tel.: 311 548 212
fax: 311 548 205
mobil: 734 762 257
email: antonin.blumel@tsberoun.cz
řízené činnosti: opravárenská činnost a garážmistr, instalace a údržba dopravního značení vč. vodorovného, opravy městského mobiliáře, provoz a údržba veřejného osvětlení, světelné silniční signalizace a slavnostního osvětlení, instalace
 
email: elektro@tsberoun.cz     mail je určen pro hlášení poruch na veřejném osvětlení
mobil: 737 258 160
  

Luboš Fousek

vedoucí střediska, správa majetku města
tel.: 311 548 214
fax: 311 548 205
mobil: 737 258 162
email: lubos.fousek@tsberoun.cz
řízené činnosti: údržba veřejné zeleně a lesoparku, provoz Medvědária, provoz rozhledny na Městské hoře, správa zeleně, veřejné záchody, koupaliště, parkoviště, tržiště, uzavírání smluv o zvláštním užívání místních komunikací, veř. prostranství, chodníků a veřejné zeleně
 

Marie Skružná

správa městských pohřebišť
tel.: 732 152 176
fax: 311 548 205
email: hrbitov@tsberoun.cz
řízené činnosti: Veřejné pohřebiště Beroun město a Jarov, uzavírání najemních smluv, evidence
 

Naděžda Kůnová

vedoucí skladu
tel.: 311 548 204
fax: 311 548 205
email: sklad@tsberoun.cz
 

Pavel Kačaba

správa tržiště
tel.: 311 548 201
fax: 311 548 205
mobil: 737 650 055
řízené činnosti: tržiště
 
 
 

Kontakt v pravo

Technické služby Beroun, s.r.o.
Viničná 910, 266 70 Beroun
tel.: 311 548 201, fax: 311 548 205
email: info@tsberoun.cz

IČ: 27132340, DIČ: CZ27132340
Bankovní spoj.: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 5947252/0800

 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Po: 6:00 - 17:00

Út - Čt: 6:00 - 14:30

Pá: 6:00 - 12:00

 

POKLADNA OTEVŘENA:

Po: 6:15 – 16:30

Út - Čt: 6:15 – 14:00

Pá: 6:15 – 10:00